Tudatfejlesztő üzenet a Nissan bolygóról

2019.10.22

Írta: Pleja, 2019., Budapest


"Az Atya Házában sok hely van". Számtalan galaxis védőfátylán -mint gombok a ruhán- keringenek egyetlen hang énekére táncolva bolygók és csillagok milliárdjai. Számuk végtelenül véges. Sok köztük a felfedezésre váró és meghódítandó bolygó, az energiáit adakozó csillag. Sok van, ahol a Fény honol és fényvárosok tündökölnek és még több, amelyen semmi sincs. Előkészítve állnak és várnak rád, hogy te derítsd fel őket szívdíszeiddel, tudatékszereiddel, lélekkincseiddel.

Másfajta bolygóvilágok is léteznek más dimenzióhasadékokban, a sötét testvérek dalára járják ősi tangójukat. Most velük nem foglalkozunk. A Nissan bolygó léleküzenete áthatol téren, időn át és új értelmet ad a világlátásnak. Tudatjuk veletek, hogy a Nissan bolygó neve a Nissanon is Nissan. Szeretetvilágrend a bolygók sokadik hatványán. Képeket fogunk bemutatni neked s a képeken át meglátod a Nissant. Kapcsold ki zakatoló gondolataidat és csak olvass... fogadd be.. a képek fénykulcsai a szavak mögött... elérkeznek hozzád. Tudatod szerkezetébe beköltözik elméd ziháló lovascsapata, szívedbe beérkezik a lelked fehér áttetsző galambja.. Az álom ez..ami közös.. Isten Búrája alatt érezni a Lélek Lüktetését a multiverzum fényes áramköreiben.

A Nissan nevet a Föld bolygón is ismerik. A név eredete Isteni hangulat, isteni mozzanat. Bolygónk nevét valaki meghallotta az űr villamos energiatengelyein át és használni kezdtétek bolygótokon. A nép, ki használja nevünk, nem közvetlen rokonunk, csupán Istentestvériség útján. Az ötletgazda befogta éji szignálunk skáláját.

Nissan bolygó lakói vagyunk. Történetünk évmilliárdok rózsaszínen vibráló űrhajnalába nyúlik vissza. A rózsaszín űrhajnal korszakának gyermekei vagyunk. A Föld megalkotásában nem vettünk részt angyali létezőként, saját vágyálmunkat építettük. Az ember őrzése nem volt feladatunk, de végig figyelemmel kísértük az Atyaisten élő könyvtárának belehellését. Az Andromédában vagyunk. Rózsaszín csillagköd mélyén pislákoló tejfehér napunk egyik bolygóján pihenünk a Teremtő karjaiban. A Föld története 5 milliárd évre nyúlik vissza és intelligens, sőt érzelemmel teli élet már 6-7 millió éve is létezett a Földön; a lények, akiket embereknek hívhatunk, ilyen ősi idők óta élnek planétátokon.

Szeretetfénybolygóként haladunk felétek és arra ösztönzünk titeket, haladjatok felénk és haladjatok meg minket. Látjuk a jövőtöket.

Bolygónk szoros kapcsolatban áll Tejútgalaxisotok Sagittariusnak nevezett csillagképével, amit ti Nyilasként ismertek és a Nyilas rendszer több csillagával és életterével. A Sagittarius is csupán egyik régebbi földi nyelvetek kifejeződései. Tudnotok kell, hogy vannak nevek, amelyeket mi is ugyanúgy ejtünk ki, gondolunk és ismerünk és vannak, amelyek nálunk és másoknál is, például a plejádiaknál, teljesen más hangfényrezgést rejtenek..

Rózsás kristálycsillogású légkörünk kupolája alatt alig úsznak fényfelhők. Nálunk ritkán esik az eső, az általatok ismert vízeső. Az eső víz és fény is lehet. Isten megnyilvánuló részecskéi ezek, a dimenziósíkok mezsgyéjének vastagsága szerint meghatározott anyagformák. Gőz leszel vagy víz vagy jég? Rajtad áll. Esőink valaha vízesők voltak és nagyon sokszor esett.. Hatalmas vizeink akkoriban töltődtek fel az Atya fénysugárenergiájával, arkangyali jellemzőinek férfimivoltjával. Csillagunk smaragdarany sugarai azóta is gyengéden cirógatják tükrös vizeink alig hullámzó felszínét. Egyszerre vagyunk anya és apa, férfi és nő. Az Arkangyali élet bennetek is ott van. Óriás vizeink háborítatlan víztükre és víztömege: maga bolygóanyánk szíve. A vizeket simogató csillagfénysugaraink: maga Atyánk hímereje. Így keletkeztetek ti is valaha. Tudatotok egyéni tudattá alakult át az évmilliárdok sűrű emlékű létvizén. Az Óceánban mindenki Egy volt, de fényes lelkeitek az Óceán kis bölcsőiben ébredeztek öntudatukra. Az öntudatok egyre jobban tudták körvonalazni és meghatározni önmagukat. Öntudatodat folyamatosan táplálta a Napcsillag-Atyacsillag férfierejével, hogy az öntudatmagokból virágok fejlődjenek. Szíved és tudatod életének virágai. A virágok elindultak felfedező útjukra... Öntudatotok fejlődése hasonlatos világunk ősvizeinek csillagsugármosásához. Ősvizeink kacérkodnak a kozmikus egységsugarakkal, minden pillanatban csókolgatják egymást. Nálunk nincsen árnyék. Bárányfelhőink rózsái is oly szépek és zavartalanok! Díszként pettyezik halovány egeink teljességét!

Planétánk egy a sok szeretetfénybolygó között, akik hatalmas lelkesedéssel és vágyakozással tekintenek rátok! Ismerünk titeket, de ti minket kevéssé. Mégis... ugyanaz a vágyunk, mint a tiétek...Istenatya álmát beteljesíteni az integalaktikus fényvárosok szövevényes és szeretetfénnyel átitatott hálózatáról. Mi egész jól látjuk a jövőt; a tiéteket és a magunkét is. Tudjuk, hogy egyszer meg fogtok látogatni minket.

Értelmünk és elménk, intellektusunk teljes mértékben alárendelődött tudatunk irányító mechanizmusainak és beköttetett a Fénybe. Tudatszerkezetünk kicsit más, mint a Földön élőké. Követünk jelenleg nincs a Földön. A védikus fényemberről szövünk nemes álmokat, szövőszékünkről isteni képmások festményeit csodáljuk. Segítjük fejlődéseteket.

Sorjában mindenkit megismertek. Minket is. Segítünk a Nagy Álom isteni struktúrájának életre hívásában, mert a képeink színesek, nagyok és rózsásfehér légkörünk peremén kivetítve feszülnek. Bármikor hozzáférhetsz és leolvashatod róluk az információt. Nyitottak vagyunk és maximálisan békeszeretők. Tudatunk és lelkünk struktúrája mutat torzulást a tiétekhez képest, de ezt ahogy ti mondanátok, inkább csak egyéniségbeli kifejeződés. Atyánk egy veletek és lélektudatrészecskéink a Napóceánból érkeztek. Veletek együtt. A Lant csillagkép bolygóvárosaiban már találkozhattunk. A Nissanon olyan lényekként élünk a Szeretetért, kik idehelyeztettek a gyors és akadályokat kikerülő lélekfejlődésminta létrehozása érdekében. A mi lélekfejlődésmintánk nem rejti magában az Istentorzulás jellemzőit oly mértékben, mint a ti planétátok történelme. Vágyakozva pillantunk sokszínűségetek és történelmi viharaitok felé. Nekünk alig volt ilyen élményben részünk. A bolygónkon élők számtalan helyről érkeztek ide. Bolygónk történelme nem haragos villámú éjszaka, de vidáman alkotó nappali pír.

Léleküzenetünk feléd a megértés és megismerés nagyszerűségében rejlik. Légy nyitott a szívedben lakozó mélyemlékek felé és feltárul a múlt! Akár közénk is jöhetsz, mgszülethetsz itt! Nem földi mértékeitek és szokásrendszeretek szerint érkezhettek hozzánk; másként. Felnőttkorba lépve, fényszövetű öltözetben, tisztára mosva lélekruhátok foltjait. A mi példánk előttetek áll, de ti is példák vagytok számunkra. Az Atya nem tilt meg semmit, mégis, mi a Földre nem születünk és nem jövünk. Addig tart ez, míg szellemi segítőitekkel elindultok Vékony Mezsgyén és haladtok is rajta! Szeretnénk Nektek felajánlani szent törekvésetekhez, mindazt, amik és akik vagyunk. Fényszeretetet, történelmi mintázatot, sugaraink gyógyító hatását, földi szövegen és a lélekharang hangjain áttörő kulcsainkat.

Találkozzunk!