Pleja üzenete 2018.07.25.Az Eseményre nem szabad várni, mert az Események már zajlanak 1972 óta a nagy szíriuszi segítséggel megoldott óriás Napkitörés óta! Ashtar erre hívja fel a figyelmet, hogy ne várjatok, hanem cselekedjetek önmagatokon belül és akkor változik meg a világ! 2012 -ben a Kozmosz Mélyszövetű Tereiben valóban grandiózus történések voltak, amelyek a Fényföld eljövetelét hivatottak előkészíteni. Konkrét dimenzióváltások, három napos sötétséggel voltak már sokszor a Föld történetében és úgy volt, hogy 2015-ig most is megtörténik. Senki sem zárja ki ennek tényleges megtörténtét, hiszen a Föld és az emberiség, ill. az egész Multiverzum sorsát együtt alakítjuk a gondolataink erejével, amelyek Isten gondolatai, bár végső soron a Kezdetek Kezdete, Isten bármit felülírhat....Az emberi lelkek abból a célból jöttek ide és azért vagytok ilyen sokan most ezen a bolygón (ami teljesen természetellenes) , mert mindenki a Földre akart jönni tanulni és átélni ezeket a dolgokat, ugyanakkor sokan vannak most itt emberi testben olyanok, akik a Sötét Erők hívására vagy unszolására vagy befolyásolására, átverése folytán jöttek. Ennyi embert egy ekkora bolygó alapesetben nem bír el, tehát az emberek folyamatosan távoznak innen és cserélődik a lakosság. Ez már az Esemény, csak nem olyan látványos, hiszen az emberi léleknek mindig valami csoda, valami látványos kell, az önmaga lelkének ápolása a hétköznapokban számára túl unalmasnak és szürkének tűnik, pedig épp abban rejlik a legtöbb izgalom és csoda. Aki csodát akar látni és hisz benne és tesz érte, látni fog! Hajj, de mennyi csodát láthattok belső látásotok képernyőjén át, amely a valóság , nem csak képzelet! De ennek a belső képernyőnek a megnyitásával is óvatosan kell bánni, mert az egész Világ tárul fel ilyenkor Fényével és Sötétségével együtt! Tárgyakat lehet lehívni szellemi világokból, szeleket megfordítani, folyókat elterelni, vizeket tisztítani. Sok csodára képesek vagytok, mert mi, plejádiak sok százezer éve belétek helyeztük az DNS isteni esszenciáját! Tudom, mire vágytok. Holnap egy dimenzióváltásra, egy csapásra tűnjön el minden rossz a Földről és legyen fény, tiszta környezet, a Taygeta bolygóihoz hasonló világ. Arra vágytok, hogy demonstratíve tűnjenek el a politikai vezetők, legyenek letartóztatások, igazságtétel. A Bibliában található Mennyei Jelenéseknek van alapja. Légiónk egyik csoportja diktálta azokat a mondatokat Jánosnak! Az Isteni Terv mindig tökéletes és változhat is. Ne feledjétek, hogy a Bibliát adott kor prófétái és hírnökei jegyezték le akkori tudati fejlettségi szintükön értelmezve őket és hosszú korokon át teljesen félreértelmezték. A Biblia, amit ma a kezetekben foghattok, csak töredéke az eredeti szövegnek és elképzeléseknek és a mai ember tudása töredékes a Biblia és más könyvek értelmezésére. Az eredeti Biblia szava igaz, de a teljes kép csak a teljes könyvvel fogható fel! A mai töredékes Bibliával aligha. Így forduljatok szívetek felé és lássátok meg, hogy Isten bármire képes, valóban. S lássátok meg, hogy a tűzesőt, a vízözönt nem közvetlenül Isten váltotta ki és ezen gondolkozzatok el. Rengeteg földönkívüli faj látogatta meg a Földeteket, ahogyan mi is, a csillagrokonok! Kik voltak azok az istenek, akiket ti annak hisztek? Földönkívüliek, akik a ti akkori fejlettségi szintetekhez mérten valóban istenek voltak és ma is azok, mert megvalósították önmagukat, legalábbis nagy részben. Tudnotok kell, hogy a Bibliában szereplő ÚR nem Isten, hanem istenek, vagyis a földönkívüliek különböző csoportjai! Az egyistenhit meghonosítására való törekvésében az egyház az eredeti istenek megnevezést átírta ÚR-ra! Gondolkozzatok és vegyétek elő a józan eszeteket! Isten valóban létezik és valóban meg tud jelenni a felhőkön öreges ráncos méltóságteljes Vénként, ahogyan mai időkben újra látják őt bizonyos orosz honban inkarnálódott leküldöttek! De Istennek ez csak az egyik megjelenési formája ,Ő bármilyen formában meg tud jelenni, s ennek a képességnek mi sem vagyunk híján, egyes plejádiak! Isten ne tudná ezt megtenni? A valóság megértéséhez még sokat kell tanulnotok. Istennek rengeteg megjelenési formája van, sok Teremtő létezik, akik a Csodás Kozmoszidőtér végtelen és véges univerzumkarjait felügyelik. Ha bárki az információs térben látogatást tesz Istennél, egy ilyen Teremtővel találja szembe magát. De a teljes Istennel, a Kezdetek Kezdetével nem találkozhat senki, mert nem találkozhat vele senki emberfia. Még mi sem, csak kutatjuk létezése okát, miértjét és próbáljuk nyomait beragyogtatni. Isten az egyetlen, Teremtő több is van. Az ÚR a Bibliában a földönkívüli csoportok vezetői voltak , ill. a világegyetem előbb említett Teremtői! Egyelőre ennyit. Szeretettel adtam át üzenetem . Pleja (az Igazi) Ashtar Parancsnok üzenete 2018.07.24-én:


Szeretett Lelkek! Ashtar Parancsnok vagyok. Sokan üzennek manapság a nevemben. Ezek az üzenetek szinte sohasem tőlem érkeznek. Legyetek nagyon óvatosak és ne higgyetek el minden üzenetet, ahol a nevemet látjátok! Szívetek rezgésére bízom azt is, hogy a Pleja által ma átvett üzenetet mennyire tartjátok hitelesnek, igaznak. Mi semmiről nem akarunk titeket meggyőzni vagy befolyásolni, csupán elétek tárjuk a Fény megoldó Kulcsait. Szeretett Lelkek! A legmélyebb szeretettel és alázattal köszöntelek titeket az Alpha Anyaűrhajó fedélzetéről, mi mindannyian , plejádi, szíriuszi, arcturusi és vegai fénytestvéretek! Szeretnénk, ha sok dolgot átengednétek magatokon és a kusza gondolataitokat egy mederbe rendeznétek a Tudatotok segítségével! Hogyan kellene ezt végrehajtani? Rengeteg információ kering az interneten és az éterben, szívetekben, agyatokban! Ha van valamilyen kérdésetek, vonuljatok félre egy csendes , kedves helyre, hagyjátok, hogy a sok gondolat lecsillapodjon és ne koncentráljatok a megoldásra, csak hagyjátok, hogy a Tudat Szárnyain az elérkezzen hozzátok! Meg fogjátok lelni mindenre a megoldást, hisz mindannyiótokban Isten sejtje lélegzik! Tanítóitok, mestereitek, segítőitek rávezetnek titeket a megoldásra és az öngyógyítás kulcsaira, de dolgozni rajta nektek kell! Az időszövet változékony és alakítható a térben; minden percben úgy élj, mintha nem volna Holnap, így Örökké élni fogsz! Mindennek van felszínes és nagyon mély tartalmú üzenete, a mondataimnak is és mindenki a maga tudati szintjén fogja felfogni! Ne várd a holnapot és ne nézz a múltba, de értsd meg és emeld a fénybe DNS-ed fényével, így megváltoztatod a múltat is! A Holnap soha nem jön el, mert most van. 
Nagyon sokan közületek beszélnek egy bizonyos Eseményről, amelyet különböző formákban rekonstruálnak elméitek, agyatok audioncsöve és a remények, érzések, amelyek táplálnak titeket egy szebb, jobb élhetőbb világ eljövetele érdekében! Kedveseim, szeretett lélekszikrák, ne várjatok semmire, semmilyen Eseményre, mert az már zajlik és mi látjuk ezeket a csodás folyamatokat telefalaink monitorain, modellező kristályvetítőinken és kiváltképp a szívünk terében! Össze vagyunk veletek kapcsolódva. Az Esemény már itt van, zajlik és nem egy konkrét esemény ez, hanem az Idő nyolc kockasarkában zajló rengeteg esemény kép, algoritmus, fényintenzitás eseményhalmaza! Itt vagyunk most és itt vagytok most! Ne bízzatok a virtuális térben, ne adjátok át magatokat a számítógépeknek és az okostelefonjaitoknak, mert a cyber térben nagyon könnyen átvehetik felettetek az uralmat, ahogy sokak felett már át is vették. Vannak közöttetek fiatal testben élő küldötteink is , akiket szintén megfertőzött ez a valóban mesevilág! A mese ez, nem Isten Valósága! Ha behunyjátok ellazított két szemeteket, gyönyörű igaz világok tárulnak fel előttetek, mert fizikai két szemetek az Igazi, Eredeti Valóság torz mását mutatja csupán nektek! Biztosítalak titeket afelől, hogy a virtuális térben töltött idő egyenes arányosságban van fejlődésetek gátjainak magasba emelkedésével s e sebesség pontosan kiszámítható. Lefelé hajtott fejjel jártok a városban , faluban! Kimeredt szemmel bámuljátok a monitorokat munkahelyeiteken és otthonaitokban, az általatok televíziónak nevezett álvilágot közvetítő doboz sugárzását! Az agyi képességeitek így visszafejlődnek és a galaxisok lábnyomát sohasem bírjátok utolérni, ha ezt a folyamatot nem állítjátok le időben! Tudjátok meg, hogy agyatok egy audioncső és rajta világnyelvek futnak keresztül a nap minden pillanatpercében. Vannak adások, amik nektek szólnak s vannak, amelyek nem. Meg kell tanulnotok a nektek szóló üzeneteket kiszűrni és átvenni, de ezt csak akkor fogjátok megtanulni és tudni, ha fejlesztitek agyatokat, mentális és asztrális képességeiteket! Agyatok csodálatra méltó vetítőképernyő, az Igaz Isteni Látás szervi alapja, amely szoros összefüggésben lélegzik Lelketek Tudásszövetével! Ne hagyjátok kárba veszni képességeiteket, amelyet Isten adott nektek! Csak a Lélek tudás Tudat általi lefordításával ismerhetitek meg önmagatok életének célját, életetek rendeltetését. Forduljatok Lelketekhez, hol Isten lakozik bennetek! Akkor a színeket majd érzéseknek látjátok s az érzéseket színeknek! Akkor majd a hangokat színeknek és a színeket hangoknak! A fényeket geometriai formáknak, a formákat fényeknek! Ne adjátok fel a tanulást, hiszen még csak most köszöntött be a fotonkorszak. Ne várjatok semmilyen eseményre, mert az események elindítói kedvesek, pontosan ti vagytok, mint ahogyan rengetegen már elindultatok az ébredés és fejlődés rögös s mégis csodásan egyszerű útján! Ne bonyolítsátok túl a dolgokat és lássátok meg a Sötét Függöny mögött rejtőző Fényerők harcát értetek! S lássátok a bennetek dúló sötét-fény harcot s hagyjátok el a harcokat! Itt vagyunk felettetek , mint Virrasztók, égi testvéreitek, Isten Seregeként állandóan őrködünk felettetek!
Ne foglalkozzatok a negatív rezgésekkel, ne foglalkozzatok a sötétség játszmáival és megfélemlítési eszközeivel! Ha egyetlen percre nem figyeltek oda és nem irányítjátok tudatotokat a Lélekszövet kegyes párnáján, elkap benneteket a Sötétség és húz, von, vonszol titeket újabb és újabb nehézségeken, ismétlődő minták négyzetburkán át! Mindig figyeljetek és emeljétek arcotokat a Fénybe, ez legyen alapviselkedésetek, ez legyen mindennapjaitok záloga! Mi mindenkihez szólunk, jóllehet pontosan tudjuk, hogy üzenetünk fénysugarának sejtjeit leginkább felébredt társaitok fogják be és fogják fel vagy hiszik el. Sem a mi, sem a ti fáradozásaitok nem hiábavaló szeretett lelkek, mert ha csak egy ember ébred fel üzenetünk nyomán, már megérte a Föld körüli pályára állnunk újra és újra, eónokon át... Volt idő, amikor nem a Földet felügyeltük, de tudtunk létezéséről... 
Ne várjatok a feltűnésünkre, ne várjatok ránk! Ott vagyunk a szívetekben, ahol az Atyánk is. A velünk való találkozás egyéni is lehet és egyszer majd tömeges. Földi szintű bemutatkozásunk a fejlettségi szintünk, Fényünk, rezgésállapotunk, életterünk minősége és meghatározása végett tömegesen még nem lehetséges! Kérlek, ennek biztos tudatát türelmesen fogadjátok el és ne legyen bennetek emiatt csalódás és harag! Józan ésszel bírjatok! Hová szállnánk le? Bárhová szállnánk le, ahol embertömeg van, óriási pánik törne ki és kontrollálhatatlan következményekhez vezetne mindez. Higgyetek nekünk, mert látjuk a jövőt és a jövőtökben létezünk. Higgyétek el, mert számításba vettünk minden valószínűséget és minden eshetőséget! Támaszkodjatok az Értelmetekre is, ne csak az Érzéseitekre. Mindkettő rendkívül fontos! Holnap is megjelenhetnénk Terra azúrkék egén, de nem tehetjük. Egyetlen kivétel ez alól az, ha minden ember vagy a nagy többség ezt kívánná és egyöntetűen ezt szeretné vagy egy speciális élethelyzet adódik a Földön és az Isteni Parancs kiadatik a beavatkozásra. Néhányszor volt már ilyen eset, így nem kizárható.  

Egyéni találkozásaink veletek megszaporodhatnak. Ezeknek szintén vannak feltételei, amikről Pleja értesíteni fog titeket és ahogy már eddig is sokszor tette. Ha ezen értékek elsajátítására törekedtek és hisztek a velünk való találkozásban, a legkülönfélébb módokon, fejlettségi szintetek figyelembe vételével lehetségessé válik, de ebbe a találkozásélménybe  az ÁLMODÁS asztrálsíkján történő találkozások is beletartoznak! Ezeket ne becsüljetek le, mert  ott vagytok közöttünk, a hajónkon, hajóinkon!

Nincs más út a Föld életében, mint a Szeretetfény. Nincs más út végső soron a szívetekben, mint a Szeretetfény útja. A többség a Fény felé tart, de jelen pillanatban kevés ember tart A Fény felé. Értsétek meg ennek a mondatnak az értelmét és ellentétét! Senkit se akarjatok meggyőzni, senkit se akarjatok megtéríteni! Tudjuk, hogy nem könnyű látni azt, hogy áldozatvállalásotok akár csődöt is mondhat! Ne vegyetek semmit sem túl komolyan és élvezzétek az életet szép, nemes törekvésekben, alkotásokban és a természetben! Töltekezzetek fel mindennap és ne engedjetek teret a negatív érzéseknek és a kétségbeesésnek! Azonnal hívjatok minket, az angyali légiókat és az Atya Fényerőit továbbá..
Nem mondtuk, hogy könnyű lesz nektek a Földön, amikor eljöttetek. Ez az üzenet mindenkihez szól. Ámbár sokan nem fogják fel ennek értelmét s azt sem tudják, ki beszél. Engem többen ismernek , de nem mindenki. Sokakat ismerek közelről, de nem mindenkit. Kedveseim, minden emberben ott van az Isteni Terv által elhelyezett Fénymag, de a magból lehet, hogy csak évmilliók múlva lesz Fényvirág. Másokból 20 év múlva, megint másokból 1 év múlva. Mások Fényvirágok voltak és elhervadtak, újra kell őket élesztenetek. Megint mások ragyogó Fényvirágcsokrok, kik olyan erős Fénnyel ragyognak, hogy soha nem felejtik fényüket és nem is felejtették el teljesen soha...
Ahogy Lordunk mondja, nehéz az igazság útja... De az árnyékot mindig utasítsd magad mögé, tudd, te vagy az erősebb! Szavad és gondolataid nyomán új világok nyílnak a térbe, érzelmeid átfestik az Űr Tereinek Színkavalkádját. Te vagy az Út, Te vagy a Fény, a Szikra, az Élet, a Tér.
Minden lehetséges és minden megvalósítható. Kis Isten vagy, kibe a nagy Isten belefér. Ez a legnagyobb feladat és az emberi élet legküzdelmesebb küldetése; megismerni és megérteni a világot, mely az Egyetlen Kezdettől ered, Kitől minden és mindenki lett, de Ő nem született - Egyetlen, bár Kezdete megelőzi a Kezdetet. Isten Fénye mindent bevilágít, mert Ő azt mondta, a Fény jó. A sötéttel nem foglalkozik, bár tud róla és felügyeli. Néha teret enged neki! S a Szeretetfény mindent áthat. Magadat fejleszd, magaddal foglalkozz,  javulj s Fénytudásod által hatványozódik a Szeretetfényvilág!Átvette: Pleja
2018.07.24. Budapest