Gondolatok a világról

2019.11.21

Háromság uralkodik a Terra körül feszülő hálórácsszerkezetekben. Az elsőn az aboriginek élnek sok ezer éve. Életmódjuk Földanyának tetsző. A ma a Földön élő emberiségnek egy, az aboriginek tudati kristályhálójánál magasabb frekvenciájú, fejlettebb hálóhoz igazodva kellene élnie életét. Nem ezt teszik. Úgy volt, hogy idejövünk, kis időt eltöltünk a fejletlen, isteni normától eltérő, iparosodott, környezetromboló emberi tudatszinten, majd továbblépünk a magasabb dimenzionális síkokra, megvalósítva a Fénykert Ideáját, Isten eredeti Szándékát teremtményével, az Emberrel. Nem így lett. A harmadik háló egy katonai háló, csomópontjaiban a Föld legnagyobb hadászati központjaival, fegyverkezési hivatalaival. Született nemrégen egy új... előkészítői 13 000 évvel ezelőtt munkálkodtak az Új Esély megteremtésén. Az emberiség Új Születését készítették elő a Krisztusi Tudatháló tüzesítésével. A Lehetőség előállt. Bárki csatlakozhat hozzá. Lépni kell. Az Atya oly sokszor lépett már felénk!

A szellemi proton az atommagban pihen. Körülötte szédületes gondolati sebességgel keringő elektronok. A proton pozitív töltése lehetetlenné teszi egy másik protonnal történő egyesülését. Ahhoz túl pozitív! Vesd le magadról a többletet és add másoknak! Vess le magadról némi pozitron energiát és válj neutronná néha! A neutron semleges és egyben anyai, női létező. A neutron egyesülése a protonnal már természetes. Így jön világra a deutérium, a nehézhidrogén. A sejtjeid mélyén pihenő Atyai Antenna a kémiai elemek legnagyobb labora. Bonyolult és mégis mily' egyszerű! A világ az ellentétekből építi fel egységes védelmi várrendszerét. Játssz! Deutérium vagy. Végy föl egy protont, egyesülj vele! Könnyű héliummá válva szállsz a Megismerés és Megértés Keskeny Hídja felett!