Gondolatok Thoth-ról

2021.02.12

E Lénynek a  Föld történelmében évszázezeréves múltja van. Thoth csak az egyik neve. Mintegy 20 000 éve lépett be  az emberiség tudati evolúciós pályájára, abból a célból, hogy  sok mindent adjon és sok mindent elvegyen. Thoth okos és ravasz, hatalomra törekvő Lény, aki  az Angyalok Honából származott el. Nagyravágyó törekvései folytán kivételesen nagy erőre és befolyásra tett szert a Föld bolygó életének irányításában. 

Fel kell hívnom figyelmedet arra, hogy Thoth nagyon sok értékes, az emberi Örök Életet és Halhatatlanságot, illetve Feltámasztást elősegítő információcsomagot eltitkolt és nem adott át az embereknek, még akkor sem, amikor ezt már - a Földön élő eredetfajok DNS- tudásának és ezzel együtt tudatuk állapotának hosszú-hosszú évmilliók nehézkes, Istentudásra immáron alkalmasabb újbóli felfejlődése okán- megtehette volna. Természetesen nem rajta múlt minden, de az emberi test pusztulásával kapcsolatos események zöme- amelyek a születés és halál rendkívül bonyolult és hosszadalmas, kínkeserves áradatát, a szanszara kerekét forgatta- igen..

Thoth Atlantisz királya volt, Chiquetet Arlich Vomalites néven. A Chiquetet azt jelenti= a Bölcsesség Keresője. Igen, Thoth kereste a bölcsességet, de sok esetben vissza is élt tudásával. Thoth az ókori Görögország megalapítója volt Hermész Triszmegisztosz néven, amely Háromszor Magasztosat jelent. Isten a legutóbbi időkben- földi mércével mérve a 2000-es évek tájékán. elvetette ezt a címet Thoth-tól és megkérdezte tőle: "Ugyan, mi végre viselted Te ezt a címet, én nem adtam Neked! Eddig engedtelek hatalmaskodni az emberek felett és mindvégig láttam, mit csinálsz. Ezt tovább nem engedhetem."

Thoth egy lépésével mégis segített megmenekülni a Földnek, de mi mást tehetett volna: Isten szigorúbban fürkésző Szeme követte őt. A 2000-es évek körül  nagy volt a tét Thoth számára is; elpusztul vagy új esélyt kap Istentől. Valószínűleg megkapta életének megjavítására tett esélyét. Ezek a legutóbbi Idők történései.

Thoth története több szempontból érdekes számunkra, főleg amiatt, hogy neve összefonódott Amenti Csarnokainak nevével. Ebben a témában ki fogok tisztázni dolgokat. (már el is kezdtem oktatásomban) Thoth gondoskodott róla, hogy neve összeforrjon Amenti Csarnokaival, de a színtiszta igazság az, hogy az általa leírt Smaragdtáblák sokat adnak, de sokat el is vesznek (vettek) az emberiségtől és egy Homályos Tükörbirodalomba vezették őt.

 Amenti Csarnokaiban sokkal több titok lappang, amelyek napvilágra fognak kerülni. Amenti Termei már nem Thoth őrzése alatt állnak. Jogaival visszaélt, kötelességét nem teljesítette az ember felé oly szépen, ahogyan azt az Idők Hajnalán rábízta Isten. Igaz, nem csak rá.


Amenti Csarnokainak és az Élet Virága Lángjának ma óriási szerepe van és LESZ A FÖLDÖN. Izgalmas időket élünk.

(az Óráimban még sokkal több információt találsz, részletek: e weboldal "Órák" fül.)


Szeretettel:


Pleja